Modul program arduino

Program Enova ma dużo modułów, które mogą być stosowne w firmie lub w biurze w wielu aspektach jego funkcjonowania. Moduł Kadry tudzież Płace działa w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on często aktualizowany do dziś wchodzących w Polsce przepisów. Określa go czysty i prawy w obsłudze interfejs graficzny, jest te w całości zgodny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest natomiast odpowiedzialny za obsługę marki w myśli ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań nowych i byłych. To przy jego uwadze tworzone są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Ułatwia on rzadko ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala nabywcom na rejestrację zdarzeń związanych ze sposobami trwałymi. Moduł zobowiązany jest i za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest przeprowadzanie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są powiązane z tymi zabiegami. Książkę z elementem można rozpocząć w jakimkolwiek okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury pomaga w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży oraz ustalania cenników i podnoszenia wiedz o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel pomaga jej użytkownikom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Bardzo ważnym modułem istnieje jeszcze CRM (Customer Relations Management). Widzi on oddane o kontrahentach, ale pozwala również obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa jest do księgowania, dokumentowania i sporządzania różnego typu sprawozdań. Urządzenie obecne w olbrzymim stopniu usprawnia codzienną pracę księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe ma zbyt zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji wewnętrznych i zewnętrznych. W pięknym stopniu ułatwia on chodzenie przedsiębiorstwa na ostatnim tłu. Enova cennik jest dostosowywany sam do jakiejś firmy. Czynniki brane pod opiekę do wysokość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Jest ponad możliwy dostań w 3 wersjach: srebrna, jasna i platynowa.