Gaszenie pozarow w kopalniach

mieszalniki przemysłowe

Pożary, które powstają w osobnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę używa się w miejscach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny wtedy istnieć miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie potrafi żyć zastosowana, ze względu na jej znacznie prosty ciężar właściwy, co zabiera się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej więcej jest kilka funkcjonalne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich poleca się parę wodną do zabezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy kieruje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w skutku kontaktu z wodą.

Para wodna zapewne stanowić również wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym bardziej pozytywne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w charakterze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest łatwo najbardziej funkcjonalny przy zastosowaniu pary nasyconej, która stosowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.