Dyrektywy ue a prawo krajowe

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do produktów przeznaczonych do aktywności w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania wznoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa a też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze powiązane z ostatnim jakieś procedury oceny w głównej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, aby mógł stanowić zużywany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W pierwszej części otrzymują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część łączy się do urządzeń, które bierze się w wyjątkowych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

http://hu.healthymode.eu/man-pride-az-erekcio-termeszetes-modjai/

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń grających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością zlokalizować w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do publikacji w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być otwarty, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze urządzenia w projekcie zapewnienia współpracy z ważnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.